Voordelen

POD Sport is een aanpak – een manier van doen. Werken met POD Sport zorgt voor een verbeterde sfeer bij de leden, vrijwilligers en ouders.  Met Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging, ofwel POD Sport ondersteunen we sportverenigingen bij het uitvoeren van hun maatschappelijke rol. Er wordt dezelfde “taal” gesproken op de vereniging als in de buurt en op school. Daarnaast heeft het de volgende voordelen:

Voor het kind en de ouder/ opvoeder | Meer plezier, gemotiveerder, talentontwikkeling, hulp bij eventuele problemen.
Voor de vereniging | een beter imago, betere sfeer, minder uitval van leden, ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken. 
Voor de trainers/ coaches/ begeleiders en andere vrijwilligers | meer rust in de groep, betere trainingen, professionele hulp bij problemen, korte lijnen.