Uitgangspunten

POD Sport heeft dezelfde uitgangspunten als Positief Opgroeien Drenthe. Samen met de vereniging kleuren we tijdens de invoering van POD Sport  deze uitgangspunten verder in. De inhoud kan op bepaalde punten per vereniging verschillen maar iedere vereniging weet waar POD Sport op de volgende punten binnen zijn vereniging voor staat; de neuzen staan dezelfde kant op!

Veilig en actief
De sportvereniging is een veilige omgeving waar jeugdleden zich op hun gemak voelen en lekker actief bezig kunnen zijn. Omdat jeugdleden hun energie kunnen steken in het sporten lopen ze minder de kans  om ongewenst gedrag te vertonen.  Samen met de vereniging bepalen we de inhoud van de begrippen veilig en actief.

Positieve ondersteuning
Binnen de vereniging benaderen we elkaar op een positieve manier. Geef aandacht als jeugdleden iets doen wat je leuk of goed vindt. Geef ze vaak een complimentje. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en de kans dat ze het weer zullen doen! Positieve ondersteuning geven is een manier van doen, wij helpen u via trainingen om dit te leren.

Discipline
Binnen de vereniging zijn goede basisregels over normen en waarden. We vertellen hierbij vooral wat wel willen, in plaats van wat we niet willen. De verwachtingen bij leden zijn duidelijk. Ter illustratie een voorbeeld. We zeggen in plaats van “Jordy wil je niet steeds door mijn uitleg kleppen” “Jordy ik wil graag dat je stil bent als ik praat”. Trainers en coaches geven duidelijke, rustige instructies en zijn consequent. Positief gedrag wordt geprezen. Met de vereniging maken we gezamenlijk afspraken en trainen we de (kader-) leden om op een juiste manier instructies te geven.

Realistische verwachtingen
Geen kind is hetzelfde. Het zijn individuen met een eigen persoonlijkheid. Zelfs kinderen van dezelfde leeftijd hebben ieder hun eigen ontwikkeltempo. Het is belangrijk dat je juiste verwachtingen/doelstellingen kunt maken om kinderen te laten ontwikkelen. Hierin is het belangrijk dat je de doelstelling per kind niet te hoog/laag zet. We ondersteunen de vrijwilligers en leden bij stellen van verwachtingen en doelstellingen.

Goed voor jezelf zorgen
Wanneer jij goed in je vel zit kun je ook positief zijn naar jeugdleden toe, zorg dus dat je goed voor je zelf zorgt. Dit is voor iedereen verschillend maar binnen POD Sport hebben we aandacht voor de randvoorwaarden en wensen van de afzonderlijke leden.