Over POD Sport

Kinderen die plezier hebben in hun sport, zich goed voelen in de groep en ondersteund worden door gekwalificeerde, enthousiaste vrijwilligers. Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging, ofwel POD Sport helpt om positief gedrag bij kinderen te stimuleren en dat gewenste positieve klimaat binnen de vereniging te realiseren.

Positief Opgroeien Drenthe (POD) is een aanpak waar provincie, gemeenten, scholen, jeugd- en jongeren/ buurtwerk, het CJG en zorginstellingen in Drenthe al mee werken. Samen met ouders zorgen we ervoor dat kinderen in een veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarmee proberen we onder andere te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen. Ook sportverenigingen horen bij de omgeving; vaak brengt een kind er veel tijd door. Daarom worden de principes van POD in 2015 vertaald naar een aanpak voor de sportverenigingen. Met Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging, ofwel POD Sport ondersteunen we sportverenigingen bij het uitvoeren van hun maatschappelijke rol en spreken we in de omgeving van het kind één taal, ook binnen de sportclub!